31 rocznica wizyty Jana Pawła II w Szpitalu Dziecięcym

W poniedziałek, 06.06.2022 r.,  wspominaliśmy wizytę Jana Pawła II w naszym Szpitalu. Prezentacja przybliżyła nam historyczne  wydarzenie z 1991 r. Na każdym oddziale powstał plakat pt. “31 rocznica wizyty Jana Pawła II w Szpitalu Dziecięcym”. Zarówno starsi jak i najmłodsi pacjenci byli bardzo zaangażowani. Na koniec zajęć dzieci otrzymały okolicznościowe  widokówki i zakładki do  książek.