Cele terapeutyczne

Cele terapeutyczne szkoły szpitalnej to:

  • wspomaganie procesów adaptacji do środowiska szpitalnego,
  • stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,
  • kształtowanie racjonalnego zachowania podczas pokonywania trudności w warunkach szpitalnych,
  • wdrażanie do celowej pracy i rozbudzanie wiary we własne siły, podnoszenie motywacji do pokonywania trudności,
  • wyciszanie tendencji do nadmiernej ruchliwości, wdrażanie do scalenia aktywności poznawczej, ruchowej, emocjonalnej,
  • obniżanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu i monotonią życia,
  • dostarczenie dzieciom dodatkowych, pozytywnych przeżyć emocjonalnych.