Struktura

Kadra kierownicza Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie:

Izabela Daszkowska-Dąbrowska – dyrektor

Agnieszka Czerniawska – wicedyrektor

Wiesława Krygier – kierownik zespołu pozalekcyjnego

 

Zespół Placówek  Specjalnych w Olsztynie tworzą:

 1. Przedszkole Miejskie Nr 22 Specjalne dla Dzieci z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie
 2. Szkoła Podstawowa Nr 20 Specjalna dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi im. Janusza Korczaka w Olsztynie
 3. XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie
 4. Technikum nr 9 Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie
 6. Specjalny Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych
 7. Biblioteka
 8. Sekretariat
 9. Księgowość.

 

Na dokumentach szkolnych podaje się następujące nazwy:

 1. Zespół Placówek  Specjalnych w Olsztynie
 2. Przedszkole Miejskie Nr 22 w Olsztynie
 3. Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Janusza Korczaka w Olsztynie
 4. XVI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
 5. Technikum Nr 9 w Olsztynie
 6. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Olsztynie

 

Zespół  działa na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.