Stowarzyszenie ZPS+

Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+ zostało założone w 2015r.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz działalności edukacyjnej i wychowawczej Zespołu Placówek Specjalnych działających przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a 10-561, poprawy warunków lokalowych, zaplecza dydaktycznego, terapeutycznego w tym szczególności podejmowania działań w kierunku zaspakajania potrzeb rozwojowych chorych dzieci.

 

Chcesz się z nami skontaktować?

Napisz maila: zps.plus@gmail.com

Zadzwoń: tel. 89 539 34 82

Odwiedź nas: ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn (siedziba Zespołu Placówek Specjalnych)

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku: facebook.com/zpsplus

 

Chcesz wesprzeć naszą działaność?

BANK: MBank

nr konta: 52 1140 2004 0000 3302 8085 6960

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Małgorzata Liżewska – prezes stowarzyszenia

Aleksandra Kamińska – wiceprezes stowarzyszenia

Marta Zabolewicz – skarbnik

Anna Dremo – sekretarz

Kamila Olszewska – członek zarządu