Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie i Dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie zapraszają do udziału w konferencji

Jak zapobiegać zachowaniom samobójczym?
Jak pomóc dzieciom w kryzysie i po próbie samobójczej?

31 maja 2023 r. godzina 11:00-15:00,
ul. Hozjusza 15 w Olsztynie, Wydział Teologii UWM w Olsztynie

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych, osób duchownych, studentów oraz wszystkich osób związanych z pomaganiem dzieciom i młodzieży. Głównym celem jest poznanie konkretnych sposobów rozpoznawania, reagowania oraz wspierania dzieci i młodzieży w kryzysie i po próbie samobójczej.

formularz zgłoszeniowy
Opłata konferencyjna 40 zł płatna do 23 maja 2023 r.
(Istnieje możliwość wystawienia faktury. Dokument do odbioru w dniu konferencji.)

Dane do przelewu: Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn.
Nr konta: mbank: 52 1140 2004 0000 3302 8085 6960
W tytule: KONFERENCJA, imię i nazwisko. 

Wydawane zaświadczenia są zgodne z zasadami Prawa Oświatowego.

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność wpłat.

Nasi prelegenci – członkowie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego:

Halszka Witkowska

Halszka Witkowska – certyfikowany suicydolog

Pomysłodawczyni i koordynator inicjatywy „Życie warte jest rozmowy”. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych. Jej najnowsza książka „Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie” znajduje się na liście bestsellerów w Empiku w kategorii literatura faktu. W 2018 roku uzyskała certyfikat suicydologa. Jest członkiem Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Jest również ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie.

Jolanta Palma

Jolanta Palmacertyfikowany suicydolog, interwent kryzysowy

Konsultant i interwent kryzysowy, współorganizator kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”. Jest członkiem prezydium Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego. Jest również ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

ks. Tomasz Marek Trzaska

ks. Tomasz Marek Trzaskasuicydolog

Kapłan diecezji łomżyńskiej, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Przez wiele lat był duszpasterzem młodzieży, m.in. w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych. Jest również ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ryszard Jabłoński

GOŚĆ Honorowy Ryszard Jabłoński – certyfikowany suicydolog, terapeuta

Wykładowca w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i członek Zarządu Głównego, zajmuje się problematyką zachowań samobójczych. Prowadzi dyżury w Akademickim Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Terapii EMPATIA przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz konsultacje i terapie dla studentów, pracowników uczelni wykazujących stany depresyjne, myśli i zamiary samobójcze oraz samouszkodzenia. Jest również ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Program konferencji:
11.00-11.10 Przywitanie gości i przedstawienie prelegentów mgr Maria Orzechowska, nauczyciel Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie
11.10-11.20 Otwarcie konferencji mgr Izabela Daszkowska-Dąbrowska, Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie oraz ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne
11.20-12.10 “Zachowania samobójcze wśród młodzieży – zrozumieć, aby zapobiec” dr Halszka Witkowska
12.10-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13-20 “Wsparcie ucznia po próbie samobójczej” mgr Jolanta Palma
13.20-13.40 Przerwa kawowa
13.40-14.30 “Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysie” Ks. Tomasz Trzaska
14.30-15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji mgr Ryszard Jabłoński, suicydolog, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
UWAGA!
Konferencja 31 maja jest częścią teoretyczną szkolenia, część praktyczna – warsztaty, planowana jest na wrzesień/październik 2023 r., zapisy prowadzone będą podczas konferencji!
Patronat honorowy znak graficzny honorowego patronatu prezydenta miasta olsztyna
Partner logo studenckiego koła inicjatyw prorodzinnych
Patronat medialny logo radia plus logo gościa niedzielnego logo tvp3 olsztyn
Sponsorzy logo fundacji pomocna dłoń logo lasów państwowych logo lewiatana
logo dbk group logo parku trampolin space park logo promotech