Ogłoszenie

Nauczanie w dniach 17 – 30 maja 2021 r. w Zespole Placówek Specjalnych w Olsztynie odbywa się w trybie stacjonarnym.

Uczniowie Zespołu i ich opiekunowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.