Szkolny konkurs wiedzy o wodzie

W marcu 2021 r. zorganizowaliśmy “Szkolny konkurs wiedzy o wodzie”.

Przygotowania do niego rozpoczęły się 22 marca w Światowy Dzień Wody. Przez pięć dni uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych naszego Zespołu na lekcjach przyrody, biologii, chemii oraz techniki pogłębiali swoją wiedzę na temat wody i używania jej w sposób korzystny  nie tylko dla człowieka, ale także środowiska naturalnego. Wiadomości zdobywali, utrwalali i sprawdzali poprzez oglądanie filmów, pracę z tekstem, wykonywanie quizów i rozwiązywanie krzyżówek. Dzięki temu osiągnęli bardzo dobre wyniki w konkursie, ale przede wszystkim wykazali się dużą świadomością, jak ważną rolę odgrywa woda w  istnieniu wszystkiego, co żyje na Ziemi. Osoby z najlepszą punktacją otrzymały w nagrodę dyplomy. Gratulujemy im dużej wiedzy.