Konkurs geograficzny „Geo-Glob” pt. „Pingwin”

W dniach 16-20 V 2022 r. odbywał się w naszej szkole Szkolny Konkurs wiedzy geograficznej przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klas I-VIII).

Poniżej zamieszczamy listę laureatów:

1) Amelia kl. VI

2) Wojtek kl. VII, Damian kl. VI

3) Natalia kl. VIII, Kacper kl. VIII

Wszystkim laureatom wręczone zostały Dyplomy Laureata za udział i osiągnięcie wysokiego wyniku oraz wręczone nagrody książkowe.

Ponadto wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali Dyplomy za udział potwierdzające uczestnictwo w konkursie.

Gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników.